Tư vấn miễn phí: 0982 365 961 - 0961 728 687
Giờ mở cửa : 24/24h
Na Đồng Bành dầy mình, ngọt dịu, thơm ngon

Các sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm của chúng tôi

Loại quả được nhiều khách hàng ưu chuộng

Mới
50.000đ Na Loại Đại: 1->9kg
Loại 3,4 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
48.000đ Na Loại Đại: 10->19kg
Loại 3,4 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
45.000đ Na Loại Đại: 20kg trở lên
Loại 3,4 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
40.000đ Na Loại Nhỡ: 1->9kg
Loại 4,5,6 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
38.000đ Na Loại Nhỡ: 10->19kg
Loại 4,5,6 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
35.000đ Na Loại Nhỡ: 20kg trở lên
Loại 4,5,6 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
30.000đ Na Loại Bi: 1->9kg
Loại 6,7 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
28.000đ Na Loại Bi: 10-19kg
Loại 6,7 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ
Mới
25.000đ Na Loại Bi: 20kg trở lên
Loại 6,7 quả 1kg
Ghi chú: Giá có thể thay đổi theo ngày
Đặt mua sỉ - Liên hệ

NA ĐỒNG BÀNH - CHI LĂNG

Địac chỉ: Đồng Bành - Chi Lăng - Lạng Sơn
Điện thoại: 0982 365 961
Email: info.nadongbanh@gmail.com

Giờ mở cửa

0:00 am - 24:00 pm
Thứ 2 — Chủ nhật

Chú ý: Cửa hàng chúng tôi mở cửa 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

Copyrights © 2020 nadongbanh.
Click Gọi Ngay: 0982 365 961